Haiku രചനകൾ

പ്രാണൻ എടുത്ത് പ്രണയ പക

അയാൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റുകാരനാണ്.! എന്നാൽ ഇതിലൊക്കെ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുകയും, പിന്നീട് കണ്ണീർ നാടകങ്ങൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയും സമൂഹത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ മറക്കാൻ പാടില്ല..!

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!